Henk Meijer

Ik ben Henk Meijer en maak al 10 jaar deel uit  van de St. Gehandicapten Platform Hoogeveen. Ik vertegenwoordig daarin het CNV.
Ik ben door mijn voorganger binnen het platform gevraagd of ik zijn taak wilde overnemen daar hij teveel hooi op de vork had.  Ik had in het geheel geen idee waar ik aan begon, maar tijdens mijn inloopperiode raakte ik meer en meer gemotiveerd, daar ik toen pas merkte dat maar weinig “buitenstaanders” weten waar mensen met een beperking mee te maken krijgen.
Ik maak inmiddels deel uit van de werkgroepen hulpmiddelen en toegankelijkheid.

Ida Vos

Hallo

Mijn naam is Ida Vos en ik doe al 17 jaar met veel animo mee in de activiteiten van het gehandicaptenplatform.

Doordat we in ons gezin een dochter hadden die een zware motorische beperking had en daarnaast spraakgestoord, epilepsieenz. is het eigenlijk mede door haar dat ik in deze groep ben gestapt.

Ook ben ik voorzitter van de BOSK vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders . Een groep  van gezinnen met een kind wat motorisch of meervoudige gehandicaptis  en ook jongeren en volwassenen die zelf lid zijn. Ook mijn man was sterk beperkt door COPD en Hart en nierfalen.

Dat gaf mij een brede kijk op problemen die mensen van diverse leeftijden en beperkingen hebben met het meedoen in de maatschappij.

Dit blijft mijn drijfveer want mee kunnen doen of erbij willen zijn is van belang voor ieder mens.

En vaak is ook het gezinsverband gebaat bij met elkaar mee kunnen zoals andere valide gezinnen of partners.

Daarvoor zijn middelen en maatregelen vaak van belang of individueel of in groter geheel zoals toegankelijkheid van vervoer en gebouwen winkels enz.

Voor deze dingen pleiten we als platform en ik zit behalve als voorzitter van deze groep ook in de werkgroep vervoer( waarin alle vervoer wordt besproken zowel WMO als OV vervoer) en de werkgroep PR.  Bovendien is er een overleg met de platforms in de zuidwesthoek waar ik aan me doe als voorzitter.

Ook provinciaal proberen we als platform met andere DB‘van alle platforms in Drenthe onze ervaringen en plannen uit te wisselen.

Namens de andere platforms ben ik vertegenwoordigd in de landelijke CG-raad nu in fusie met de VG belangen groep waar onze stem uit Drenthe kan worden gehoord.