Gehandicaptenplatform in gesprek met burgers

Vrijdagmiddag 14 februari  was er in de kerkzaal van het ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen een koffiemiddag voor de CVA vereniging.

Er waren ongeveer 30 mensen aanwezig en het werd een gezellige informatieve middag.
De aanwezigen kregen een uitleg van Ida Vos voorzitter van st. Gehandicaptenplatform te Hoogeveen over de werkwijze en het doel van dit platform.
Het platform is een vertegenwoordiging van alle burgers met een beperking (Handicap of chronische ziekte ) in gemeente Hoogeveen. Om deze burgers en hun gezinsleden ook mee te kunnen laten doen in het leven van alle dag is er nog steeds inzet nodig en inzicht.
Toegankelijkheid van openbare gebouwen/winkels/scholen /banken en wat niet al.

Alle evenementen die worden georganiseerd recreatiemogelijkheden/sport /vervoer/
Mensen bewust maken van het feit dat iedereen graag meewil doen . Binnengeleide lijnen/ ringleidingen/ daaraan werkt het platform in werkgroepen en overleg met de gemeente en de ambtenaren. Ook zijn er gesprekken met de politiek.
Immers waar moeder met de kinderwagen binnenkan komen kan ook oma in de rolstoel of opa op de scootmobiel binnen komen. Iedereen heeft in zijn leven baat bij toegankelijkheid.
Het platform komt ogen en oren tekort om alles te toetsen in de hele gemeente.

Ida Vos vraagt dan ook de aanwezigen om mee te denken en als ze zaken tegenkomen dit door te geven zodat er aan gewerkt kan worden. Dit najaar is er al twee maal een tocht gemaakt door Hoogeveen met twee wethouders Dhr. Smit en dhr. Eerenstein . beide wethouders kregen een route te rijden met een rolstoel waarin ze zelf konden ervaren wat hun wielende burgers in de praktijk tegenkwamen. Dit gaf hen een onvergetelijke indruk. Ook wethouder Hiemstra zal binnenkort zijn bijdrage hierin leveren. Met het oog op bewustwording zal ook dit jaar weer een tocht gemaakt worden met een stel leerlingen van het Roelof van Echten college die i.v.m. maatschappelijke stage een opdracht zullen uitvoeren die het platform voor hen gaat opstellen.

Samen met alle aanwezigen op de CVA middag stelde Ida Vos dat mensen met een beperking zeker waarde hebben voor de maatschappij . Participeren is een prachtig woord in de nieuwe plannen vanaf den Haag maar dan moet er nog veel gedaan aan drempels letterlijk en figuurlijk. En gezinsleden  of partners die mantelzorg verlenen zijn burgers die hun gezinslid de waarde proberen te geven die ze verdienen. Daarbij mag er best wat steun gegeven worden omdat er in een dag maar 24 uur zitten.

Henk Meijer

Ik ben Henk Meijer en maak al 10 jaar deel uit  van de St. Gehandicapten Platform Hoogeveen. Ik vertegenwoordig daarin het CNV.
Ik ben door mijn voorganger binnen het platform gevraagd of ik zijn taak wilde overnemen daar hij teveel hooi op de vork had.  Ik had in het geheel geen idee waar ik aan begon, maar tijdens mijn inloopperiode raakte ik meer en meer gemotiveerd, daar ik toen pas merkte dat maar weinig “buitenstaanders” weten waar mensen met een beperking mee te maken krijgen.
Ik maak inmiddels deel uit van de werkgroepen hulpmiddelen en toegankelijkheid.

Ida Vos

Hallo

Mijn naam is Ida Vos en ik doe al 17 jaar met veel animo mee in de activiteiten van het gehandicaptenplatform.

Doordat we in ons gezin een dochter hadden die een zware motorische beperking had en daarnaast spraakgestoord, epilepsieenz. is het eigenlijk mede door haar dat ik in deze groep ben gestapt.

Ook ben ik voorzitter van de BOSK vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders . Een groep  van gezinnen met een kind wat motorisch of meervoudige gehandicaptis  en ook jongeren en volwassenen die zelf lid zijn. Ook mijn man was sterk beperkt door COPD en Hart en nierfalen.

Dat gaf mij een brede kijk op problemen die mensen van diverse leeftijden en beperkingen hebben met het meedoen in de maatschappij.

Dit blijft mijn drijfveer want mee kunnen doen of erbij willen zijn is van belang voor ieder mens.

En vaak is ook het gezinsverband gebaat bij met elkaar mee kunnen zoals andere valide gezinnen of partners.

Daarvoor zijn middelen en maatregelen vaak van belang of individueel of in groter geheel zoals toegankelijkheid van vervoer en gebouwen winkels enz.

Voor deze dingen pleiten we als platform en ik zit behalve als voorzitter van deze groep ook in de werkgroep vervoer( waarin alle vervoer wordt besproken zowel WMO als OV vervoer) en de werkgroep PR.  Bovendien is er een overleg met de platforms in de zuidwesthoek waar ik aan me doe als voorzitter.

Ook provinciaal proberen we als platform met andere DB‘van alle platforms in Drenthe onze ervaringen en plannen uit te wisselen.

Namens de andere platforms ben ik vertegenwoordigd in de landelijke CG-raad nu in fusie met de VG belangen groep waar onze stem uit Drenthe kan worden gehoord.

Klantenpanel vervoer

Volgende week dinsdag staat er een vergadering op de agenda omtrent het gehandicapten vervoer ZW en Midden Drenthe op de agenda en alles wat daarbij goed en minder goed gaat. Naast dat Hoogeveen vorige keren slecht op de kaart stond zou er ook best wel het een en ander aan informatie voorziening verbeterd kunnen worden naar mijn idee..

De taxi tijd regeling is daar een goed voorbeeld van, wanneer je om 10:00 een afspraak hebt in het ziekenhuis zou de taxi centrale moeten weten dat je misschien 20 minuten eerder opgehaald zou moeten worden en niet 20 minuten te laat kan aankomen, omtrent groepsvervoer zou ook het een en ander verbeterd kunnen worden voor mensen die ergens dagbesteding volgen.

Dit wordt nog een hele klus om het voor volgende week helemaal te gaan uit puzzelen, naast chauffeurs zijn cliënten en deelnemers ook niet altijd even netjes ten opzichte van de chauffeur, dat kan en mag je dus ook weer niet op het bordje van de chauffeur schuiven naar mijn idee.

Vanuit mijn vorige werk (assistent activiteiten begeleider op een dagbesteding centrum voor mensen met een beperking) weet ik natuurlijk weer wel wie je niet naast elkaar kon zetten in een wagen of wie je absoluut niet iets te snoepen zou mogen geven enz; enz; naast het taxi vervoer zal er natuurlijk over het bus en trein vervoer gesproken gaan worden.

Laatst genoemde wil/moet ik mijzelf nog behoorlijk in gaan verdiepen in de ruimste zin van het woord.. Kun je als blinde het perron vinden, is er in het winkeltje of op het perron hulp aanwezig indien nodig? indien ja, zijn de gebruikers hiervan ook volledig op de hoogte? 3 maart ga ik naar een congres in Utrecht, vanuit het oogpunt van iemand met een beperking zal ik er eens op letten hoe toegankelijk alles is op het station Hoogeveen.